Bài giảng Khoa học tự nhiên Lớp 7 Sách Chân trời sáng tạo - Tiết 40, Bài 35: Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của sinh vật

pptx 88 trang Tố Thương 21/07/2023 860
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Khoa học tự nhiên Lớp 7 Sách Chân trời sáng tạo - Tiết 40, Bài 35: Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của sinh vật", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptxbai_giang_khoa_hoc_tu_nhien_lop_7_sach_chan_troi_sang_tao_ti.pptx

Nội dung text: Bài giảng Khoa học tự nhiên Lớp 7 Sách Chân trời sáng tạo - Tiết 40, Bài 35: Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của sinh vật

 1. Cây muốn sinh trưởng và phát triển cần những điều kiện nào ? Ánh sáng Nhiệt độ Nước PhânDinh bón dưỡng
 2. Tuần: 29 Tiết: 40 BÀI 35. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA SINH VẬT 1. Ảnh hưởng của một số nhân tố chủ yếu đến sinh trưởng và phát triển của sinh vật 2. Ứng dụng của sinh trưởng và phát triển trong thực tiễn
 3. Các nhóm chọn mảnh ghép để nhận nhiệm vụ
 4. NHIÊM VỤ NHIỆM VỤ 01 NHIỆM VỤ 2 Tìm hiểu ảnh Tìm hiểu ảnh hưởng của hưởng của nhiệt độ ánh sáng NHIỆM VỤ 4 NHIỆM VỤ 3 Tìm hiểu ảnh Tìm hiểu ảnh hưởng của hưởng của dinh dưỡng nước
 5. NHIỆM VỤ 01. TÌM HIỂU ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ Quan sát H.35.1 và bảng 35 để trả lời câu hỏi 1+2
 6. NHIỆM VỤ 1 Câu 1. Quan sát H.35.1, hãy cho biết - Giới hạn nhiệt độ của cá rô phi ở Việt Nam? - Khoảng nhiệt độ thuận lợi cho sự sinh trưởng và phát triển của cá rô phi?
 7. NHIỆM VỤ 1 Câu 2. Từ bảng 35.1, nêu ảnh hưởng của nhiệt độ đến sự sống, số lá, độ dài, bề rộng lá của cây Lan Hồ Điệp?
 8. NHIỆM VỤ 1 Câu 1. Quan sát H.35.1, hãy cho biết - Giới hạn nhiệt độ của cá rô phi ở Việt Nam? - Khoảng nhiệt độ thuận lợi cho sự sinh trưởng và phát triển của cá rô phi? Câu 2. Từ bảng 35.1, nêu ảnh hưởng của nhiệt độ đến sự sống, số lá, độ dài, bề rộng lá của cây Lan Hồ Điệp?
 9. NHIỆM VỤ 02. TÌM HIỂU ẢNH HƯỞNG CỦA ÁNH SÁNG Quan sát H.35.2 – H.35.3 để trả lời câu hỏi 3+4.
 10. NHIỆM VỤ 2 Câu 3. Quan sát H.35.2 cho biết ý nghĩa của sự phân tầng của thực vật trong rừng mưa nhiệt đới đối với thực vật? Câu 4. Một số động vật như chó, mèo hay hoạt động về đêm. Ban ngày, chúng thường nằm dài sưởi nắng. Việc đó có lợi cho sự phát triển của chúng như thế nào?
 11. NHIỆM VỤ 03. TÌM HIỂU ẢNH HƯỞNG CỦA NƯỚC Quan sát H.35.4 – H.35.7 kết hợp thông tin để trả lời câu hỏi 5+6.
 12. NHIỆM VỤ 3 Câu 5. Quan sát H.35.4 – H.35.7, hãy cho biết những hậu quả xảy ra đối với thực vật, động vật và con người khi thiếu nước? Câu 6. Hãy lấy ví dụ về vai trò của nước đối với thực vật?
 13. NHIỆM VỤ 04. TÌM HIỂU ẢNH HƯỞNG CỦA DINH DƯỠNG Quan sát H.35.7 – H.35.10 kết hợp thông tin để trả lời câu hỏi 7+8.
 14. NHIỆM VỤ 4 Câu 7. Quan sát H.35.7 – H.35.9, cho biết sự khác nhau về hình thái giữa cây thiếu dinh dưỡng, cây thừa dinh dưỡng và cây đủ dinh dưỡng. Câu 8. Chế độ dinh dưỡng có liên quan đến sự phát triển về thể trạng của các em bé trong H.35.10 như thế nào?
 15. CÁC NHÓM THẢO LUẬN VÀ DÙNG BÚT HI VÀO PHIẾU TRONG THỜI GIAN 10 PHÚT Tìm hiểu ảnh hưởng của nhiệt độ 1 Tìm hiểu ảnh hưởng của ánh sáng 2 Tìm hiểu ảnh hưởng của nước 3 Tìm hiểu ảnh hưởng của dinh dưỡng 4
 16. CÁC NHÓM BÁO CÁO KẾT QUẢ Tìm hiểu ảnh hưởng của nhiệt độ 1
 17. NHIỆM VỤ 1 Câu 1. Quan sát H.35.1, hãy cho biết Giới hạn nhiệt độ của cá rô phi ở Việt Nam 5,6 – 42oC. Khoảng nhiệt độ thuận lợi cho sự sinh trưởng và phát triển của cá rô phi 23 – 37oC.
 18. NHIỆM VỤ 1 Câu 2. Từ bảng 35.1, nêu ảnh hưởng của nhiệt độ đến sự sống, số lá, độ dài, bề rộng lá của cây Lan Hồ Điệp? Từ bảng 35.1 cho thấy, khoảng nhiệt độ từ 25 - 31oC là khoảng nhiệt độ mà Lan Hồ Điệp có tỉ lệ sống cao nhất, cây có số lá nhiều nhất, chiều dài của lá dài nhất, bề rộng của lá lớn nhất.
 19. CÁC NHÓM BÁO CÁO KẾT QUẢ Tìm hiểu ảnh hưởng của nhiệt độ 1 Tìm hiểu ảnh hưởng của ánh sáng 2
 20. Câu 3. Quan sát H.35.2 cho biết ý nghĩa của sự phân tầng của thực vật trong rừng mưa nhiệt đới đối với thực vật? NHIỆM VỤ 2 - Sự phân tầng trong rừng mưa nhiệt đới được thể hiện khá rõ nét, đảm bảo cho sinh vật tận dụng nguồn sống như: ánh sáng, thức ăn, một cách tối ưu.
 21. NHIỆM VỤ 2 Câu 4. Một số động vật như chó, mèo hay hoạt động về đêm. Ban ngày, chúng thường nằm dài sưởi nắng. Việc đó có lợi cho sự phát triển của chúng như thế nào? - Việc sưởi ấm vào ban ngày giúp chó, mèo tận dụng ánh sáng Mặt Trời để tăng cường hấp thu vitamin D giúp phát triển xương.
 22. CÁC NHÓM BÁO CÁO KẾT QUẢ Tìm hiểu ảnh hưởng của nhiệt độ 1 Tìm hiểu ảnh hưởng của ánh sáng 2 Tìm hiểu ảnh hưởng của nước 3
 23. NHIỆM VỤ 3
 24. NHIỆM VỤ 3 Câu 5. Quan sát H.35.4 – H.35.7, hãy cho biết những hậu quả xảy ra đối với thực vật, động vật và con người khi thiếu nước? - Khi thiếu nước, cả thực vật, động vật và con người đều không thể thực hiện được các hoạt động sống bình thường, hậu quả là cây bị héo, hạt đậu không nảy mầm, con người có dấu hiệu mệt mỏi, sốt, Thiếu nước ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự sinh trưởng và phát triển của sinh vật.
 25. NHIỆM VỤ 3 Câu 6. Hãy lấy ví dụ về vai trò của nước đối với thực vật? - Trồng 2 cây đậu trong chậu A,B. + chậu A tưới nước hàng ngày. + chậu B không tưới nước. - Kết quả thu được sau vài ngày + Cây trồng trong chậu B không được tưới nước sẽ bị héo, kém phát triển. + Cây trồng trong chậu A được tưới nước hàng ngày sẽ phát triển bình thường.
 26. CÁC NHÓM BÁO CÁO KẾT QUẢ Tìm hiểu ảnh hưởng của nhiệt độ 1 Tìm hiểu ảnh hưởng của ánh sáng 2 Tìm hiểu ảnh hưởng của nước 3 Tìm hiểu ảnh hưởng của dinh dưỡng 4
 27. NHIỆM VỤ 4
 28. NHIỆM VỤ 4 Câu 7. Quan sát H.35.7 – H.35.9, cho biết sự khác nhau về hình thái giữa cây thiếu dinh dưỡng, cây thừa dinh dưỡng và cây đủ dinh dưỡng? - Cây đủ dinh dưỡng sinh trưởng khỏe mạnh, đầy đủ lá, lá xanh mướt. - Cây thiếu dinh dưỡng gây còi cọc, kém phát triển, lá nhạt màu. - Cây thừa dinh dưỡng phát triển vượt trội về chiều cao, số lá nhưng thân cây bị yếu.
 29. NHIỆM VỤ 4 Câu 8. Chế độ dinh dưỡng có liên quan đến sự phát triển về thể trạng của các em bé trong H.35.10 như thế nào? - Thiếu dinh dưỡng gây còi cọc, suy dinh dưỡng. - Thừa dinh dưỡng gây béo phì. - Đủ dinh dưỡng giúp phát triển cân đối. QuaQuá cáctrình nhiêm sinh vụtrưởng trên, chovà phát biết quátriển trình của sinhsinh trưởngvật chịu và ảnh phát hưởng triển của của các sinh nhân vật tố bênchịu ngoài ảnh hưởngnhư: nhiệt của cácđộ, ánhnhân sáng tố bên, nước ngoài, dinh nào dưỡng ?
 30. 1. Ảnh hưởng của một số nhân tố chủ yếu đến sinh trưởng và phát triển của sinh vật Quá trình sinh trưởng và phát triển của sinh vật chịu ảnh hưởng của các nhân tố bên ngoài như: nhiệt độ, ánh sáng, nước, dinh dưỡng. - Ngoài ra, các nhân tố khác như hormone, chất kích thích cũng ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của sinh vật. - Mức độ ảnh hưởng của các nhân tố phụ thuộc vào mỗi loài sinh vật.
 31. Tuần: 30 Tiết: 41 BÀI 35. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA SINH VẬT 2. Ứng dụng sinh trưởng và phát triển trong thực tiễn 1. Ảnh hưởng của một số nhân tố chủ yếu đến sinh trưởng và phát triển của sinh vật
 32. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của sinh vật: Nhiệt độ, ánh sáng, nước, dinh dưỡng
 33. 2. Ứng dụng sinh trưởng và phát triển trong thực tiễn
 34. a NHÓM 1+2 NV1. Tìm hiểu về ứng dụng của sinh trưởng và phát triển trong trồng trọt. b NHÓM 3+4 NV2. Tìm hiểu về ứng dụng của sinh trưởng và phát triển trong chăn nuôi. c NHÓM 5+6 NV3. Vận dụng sinh trưởng và phát triển trong phòng trừ côn trùng, sâu hại.
 35. 2. Ứng dụng sinh trưởng và phát triển trong thực tiễn a. Tìm hiểu ứng dụng sinh trưởng và phát triển trong trồng trọt NHÓM 1+2 HS ĐỌC THÔNG TIN SGK, Hình 35.11 trả lời câu hỏi 9,10 /162SGK
 36. Con người đã chủ động điều khiển các yếu tố bên ngoài cho phù hợp để thúc đẩy sinh trưởng và phát triển nhằm tăng năng suất cây trồng. Chiếu sáng nhân tạo ở cây Phủ màng nông nghiệp chống thanh long rét cây trồng
 37. NHÓM 1+2 HS ĐỌC THÔNG TIN SGK trả lời câu hỏi 9,10 /162SGK
 38. NHÓM 1+2 HS TRẢ LỜI CÂU HỎI 9+10 SGK Câu 9. Mô hình xen canh có ý nghĩa gì đối với người nông dân? Câu 10. Hãy cho biết ý kiến của em về việc sử dụng các chất kích thích trong điều hòa sinh trưởng và phát triển ở thực vật?
 39. b. Tìm hiểu ứng dụng sinh trưởng và phát triển trong chăn nuôi NHÓM 3+4 HS ĐỌC THÔNG TIN SGK trả lời câu hỏi 11 /162
 40. NHÓM 3+4
 41. Nuôi heo trong hệ thống Chống rét cho vật nuôi chuồng trại khép kín
 42. NHÓM 3+4 Câu 11. Khi quan sát H.35.12 – H.35.13, em hãy cho biết một số ứng dụng được sử dụng nhằm nâng cao năng suất vật nuôi?
 43. c. Vận dụng sinh trưởng và phát triển trong phòng trừ côn trùng, sâu hại c NHÓM 5+6 HS QUAN SÁT HÌNH 35.14 SGK
 44. HS XEM VIDEO VÒNG ĐỜI CỦA MUỖI TRẢ LỜI CÂU HỎI 12 SGK Câu 12. Quan sát H.35.14, hãy chỉ ra giai đoạn muỗi gây hại cho con người?
 45. HS QUAN SÁT HÌNH 35.15 SGK
 46. HS XEM VIDEO VÒNG ĐỜI CỦA BƯỚM Câu 13. Trong H.35.15, ở giai đoạn nào trong vòng đời bướm có khả năng phá hoại mùa màng?
 47. NHÓM 1+2 NHÓM 3+4 NHÓM 5+6 Tìm hiểu về ứng Tìm hiểu về ứng Vận dụng sinh dụng của sinh dụng của sinh trưởng và phát trưởng và phát trưởng và phát triển trong triển trong trồng triển trong chăn phòng trừ côn trọt. nuôi. trùng, sâu hại.
 48. NHÓM 1 +2 TRẢ LỜI CÂU HỎI 9+10 SGK Câu 9. Mô hình xen canh có ý nghĩa gì đối với người nông dân? - Mô hình xen canh giúp tận dụng tối đa nguồn sống và nhu cầu về các yếu tố môi trường của các loài cây khác nhau để nâng cao năng suất cây trồng. Giúp tăng năng suất và tiết kiệm chi phí đầu tư, chi phí chăm sóc.
 49. NHÓM 1 +2 TRẢ LỜI CÂU HỎI 9+10 SGK Câu 10. Hãy cho biết ý kiến của em về việc sử dụng các chất kích thích trong điều hòa sinh trưởng và phát triển trong thực vật? - Khi sử dụng chất kích thích cần được tư vấn kĩ thuật của các chuyên gia về nông nghiệp, phải đảm bảo an toàn thực phẩm và phát triển bền vững, tránh gây ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu.
 50. NHÓM 3 +4 TRẢ LỜI CÂU HỎI 11 SGK Câu 11. Khi quan sát H.35.12 – H.35.13, em hãy cho biết một số ứng dụng được sử dụng nhằm nâng cao năng suất vật nuôi? - Trong chăn nuôi sử dụng chất kích thích sinh trưởng, sinh sản, chất tạo nạc, điều chỉnh nhiệt độ chuồng nuôi.
 51. NHÓM 5 +6 TRẢ LỜI CÂU HỎI 12+13 SGK Câu 12. Quan sát H.35.14, hãy chỉ ra giai đoạn muỗi gây hại cho con người? - Giai đoạn gây hại cho con người là giai đoạn muỗi trưởng thành (muỗi hút máu). Câu 13. Trong H.35.15, ở giai đoạn nào trong vòng đời bướm có khả năng phá hoại mùa màng? - Giai đoạn sâu bướm là phá hoại mạnh nhất.
 52. 2. Ứng dụng sinh trưởng và phát triển trong thực tiễn -TrongTrong thựcthực tiễntiễn,, ngườingười tata vậnvận dụngdụng sinhsinh trưởngtrưởng và vàphát phát triển triển nhằm để điều mục khiển đích gìvật ? nuôi, cây trồng nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và sức khỏe con người. -Ngoài ra, hiểu biết về vòng đời của một số động vật gây hại giúp chúng ta có biện pháp diệt và phòng trừ hợp lý.
 53. Câu 1. Quá trình sinh trưởng và phát triển của sinh vật chịu ảnh hưởng của các nhân tố bên ngoài như: nhiệt độ, “ ” , nước, dinh dưỡng. Cụm từ điền vào “ ” là: A. nhiệt độ. B. ánh sáng. C. Phân bón. D. dinh dưỡng
 54. Câu 2. Trong thực tiễn, người ta vận dụng sinh trưởng và phát triển để điều khiển vật nuôi, cây trồng nhằm nâng cao năng suất, “ ” và sức khỏe con người. Cụm từ điền vào “ ” A. hạn chế sinh trưởng. B. thúc đẩy kinh tế. C. chất lượng sản phẩm. D. đầu độc cây trồng.
 55. Câu 3. Giai đoạn muỗi gây hại cho con người ? A. Trứng. B. Muỗi tiền trưởng thành. C. Nhộng. D. Muỗi trưởng thành. Câu 4. Giai đoạn nào trong vòng đời bướm có khả năng phá hoại mùa màng? A. Trứng. B. Sâu bướm. C. Kén. D. Bướm trưởng thành.
 56. HỌC BÀI - ÔN TẬP THEO ĐỀ CƯƠNG TIẾT HỌC SAU CÁC EM NỘP LẠI PHIẾU 1 CỦA KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM CHUẨN BỊ Ở NHÀ.
 57. CÁC NHÓM THẢO LUẬN 10’ 10’
 58. Kể tên một số loại cây, nông dân thường trồng xen canh mà em biết?
 59. Cà chua + Cà rốt
 60. Súp lơ xanh + Hành tây
 61. Bắp cải + Hoa cúc
 62. Dưa hấu + Các loài hoa
 63. Đậu + Bí ngô
 64. Tỏi (hẹ) + Xà lách
 65. Dưa leo + Đậu Hà Lan
 66. Cà chua không trồng gần Bắp vì chúng bị nhiễm nấm giống nhau → Vì khi có nấm cả 2 cùng mắc bệnh.
 67. Hành, tỏi, hẹ không trồng gần Đậu vì bộ rễ (Hành, tỏi, hẹ) lan rộng hút chất dinh của cây Đậu.
 68. Chất kích thích sinh trưởng (gibberellin (GA), axit -∝ naphtin axêtic (∝-NAA) nhằm mục đích tăng chiều cao, tăng sinh khối và tăng năng suất cây trồng, Trồng cỏ trong sân bóng đá Trước khi sử dụng chất Sau khi sử dụng chất kích thích kích thích
 69. Câu 1. Hãy phân tích một ví dụ để chỉ ra ảnh hưởng của chất dinh dưỡng đến sự sinh trưởng và phát triển của sinh vật? - VD: Gà Đông Tảo khi được chăm sóc tốt, đủ dinh dưỡng thì không cần dùng thuốc tăng trọng. Gà mái có thể đạt trọng lượng 5 – 6 kg trong khoảng thời gian 5 – 6 tháng. Nếu chăm sóc không tốt, gà mái chỉ đạt tối đa 3 kg.
 70. Gà mái Đông Tảo có trọng lượng 5-6kg
 71. Câu 2. Hãy kể tên một số ứng dụng sinh trưởng và phát triển trong trồng trọt? - Thâm canh, xen canh, gối vụ cây trồng để tận dụng nguồn sống như dinh dưỡng, ánh sáng. - Sử dụng chất kích thích sinh trưởng, kích thích ra hoa, rễ, tạo quả ở cây kiểng (hoa lan, hoa mai, ,), cây ăn quả (dưa hấu, khổ qua, sầu riêng, bưởi, cam, hạnh, )
 72. Sử dụng chất kích thích sinh trưởng để cây ra hoa, tạo quả đúng dịp Tết
 73. Câu 3. Hai bạn lớp em đang tranh luận về cách diệt trừ muỗi: - Bạn thứ nhất cho rằng: chỉ nên diệt muỗi trưởng thành vì chỉ giai đoạn này chúng mới gây hại. - Bạn thứ hai cho rằng: nên diệt muỗi ở các giai đoạn khác nhau. Hãy cho biết ý kiến của em về vấn đề này?
 74. Nên tiêu diệt muỗi ở tất cả các giai đoạn này để nâng cao hiệu quả diệt trừ. Mặc dù muỗi chỉ gây hại ở giai đoạn trưởng thành nhưng muỗi trưởng thành di chuyển rất nhanh nên khó tiêu diệt hơn các giai đoạn trứng, ấu trùng, nhộng. → Bạn thứ 2 trả lời đúng.
 75. Sử dụng chất kích thích sinh trưởng
 76. Bể nuôi cá kiểng
 77. Câu 1. Vì sao khi nuôi cá trong bể kính, mỗi khi thay nước mới thì thường người ta chỉ thay khoảng 2/3 lượng nước, giữ lại 1/3 lượng nước trong bể? - Việc giữ lại 1/3 lượng nước trong bể nhằm giữ lại môi trường sống quen thuộc cho các sinh vật trong bể cá nhằm đảm bảo sự thay đổi các nhân tố môi trường diễn ra từ từ, tránh hiện tượng sốc ở sinh vật do thay đổi môi trường đột ngột.
 78. Thắp đèn chiếu sang khi trồng Thanh Long
 79. Câu 2. Để tăng năng suất cho cây Thanh Long, người ta thường thắp đèn chiếu sáng cho cây vào ban đêm. Em hãy cho biết cơ sở khoa học của việc làm này? Thanh Long là cây ra hoa trong điều kiện ngày dài (thời gian chiếu sáng dài). Người nông dân trông Thanh Long thường xuyên thắp đèn chiếu sáng vào ban đêm cho cây nhằm mục đích kích thích cây Thanh Long sớm ra hoa.