Bài giảng Khoa học tự nhiên 7 Sách Chân trời sáng tạo - Bài 36: Thực hành chứng minh sinh trưởng và phát triển ở thực vật, động vật

pptx 20 trang Tố Thương 21/07/2023 840
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Khoa học tự nhiên 7 Sách Chân trời sáng tạo - Bài 36: Thực hành chứng minh sinh trưởng và phát triển ở thực vật, động vật", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptxbai_giang_khoa_hoc_tu_nhien_7_sach_chan_troi_sang_tao_bai_36.pptx

Nội dung text: Bài giảng Khoa học tự nhiên 7 Sách Chân trời sáng tạo - Bài 36: Thực hành chứng minh sinh trưởng và phát triển ở thực vật, động vật

 1. BÀI 36. THỰC HÀNH CHỨNG MINH SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở THỰC VẬT, ĐỘNG VẬT
 2. Thảo luận nhóm (2 bạn cùng bàn) và trả lời câu hỏi 1. Mô tả hiện tượng sinh trưởng và phát triển của thực vật mà các em đã từng gặp. 2. Mô tả hiện tượng sinh trưởng và phát triển của vật nuôi mà các em đã từng gặp.
 3. 1. Thí nghiệm chứng minh cây có sự sinh trưởng
 4. Các bước tiến hành: • Bước 1: Trồng vài hạt đỗ, lạc, ngô, đang nảy mầm vào chậu chứa đất ẩm. • Bước 2: Để nơi có đủ ánh sáng và tưới nước hằng ngày. • Bước 3: Theo dõi và dùng thước đo chiểu dài thân cây, đếm số lá sau 3 ngày, 6 ngày, 9 ngày. • Bước 4: Nhận xét kết quả và rút ra kết luận.
 5. Phiếu định hướng quan sát 1. THEO DÕI SỰ THAY ĐỔI HÌNH THÁI CỦA CÂY QUA CÁC GIAI ĐOẠN THÍ NGHIỆM Chiều cao Số lá Số ngày Cây 1 Cây 2 Cây 3 Trung bình Cây 1 Cây 2 Cây 3 Trung bình 3 ngày 6 ngày 9 ngày
 6. Các nhóm báo cáo kết quả thí nghiệm hoàn thành phiếu định hướng số 1, trưng bày sản phẩm đã thực hiện ở nhà
 7. 2. Xem video về sự sinh trưởng và phát triển của một số thực vật, động vật
 8. Xem đoạn video và hoàn thành phiếu định hướng sau
 9. Phiếu định hướng quan sát 2. QUAN SÁT SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA MỘT SỐ THỰC VẬT Tên loài thực vật Dấu hiệu quan sát được Sinh trưởng Phát triển
 10. Phiếu định hướng quan sát 3. QUAN SÁT SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA MỘT SỐ ĐỘNG VẬT Tên loài động vật Dấu hiệu quan sát được Sinh trưởng Phát triển
 11. Video Video
 12. 3. Báo cáo kết quả thực hành
 13. Dựa vào bảng hướng dẫn sau em hãy hoàn thành bản báo cáo (nộp bài vào tiết sau)
 14. STT Nội dung Gợi ý 1 Câu hỏi/ vấn đề 1. Thí nghiệm chứng minh cây có sự nghiên cứu sinh trưởng 2. Xem video về sự sinh trưởng và phát triển ở một số thực vật, động vật. 2 Giả thuyết nghiên cứu 1. Dự đoán chiều dài thân, số lá sau 3 (hoặc dự đoán) ngày, 6 ngày, 9 ngày. 2. Nhận biết dấu hiệu sinh trưởng và phát triển ở một số thực vật, động vật.
 15. 3 Kế hoạch Tùy từng nhóm HS có thể thiết kế bản thực thực hiện hiện và theo dõi thực hành theo gợi ý sau: Nhóm: Thí nghiệm: . Trước buổi thực Chuẩn bị dụng cụ, mẫu vật thí hành nghiệm Phân công nhiệm vụ Ví dụ: - HS A: Chuẩn bị chậu cây - HS B: Chuẩn bị hạt đỗ, lạc, ngô đang nảy mầm. - HS C: Chuẩn bị đất . Cách tiến hành thí nghiệm Theo dõi, kiểm tra mẫu thí nghiệm. Trong buổi thực - Kiểm chứng kết quả thí nghiệm hành - Trả lời các câu hỏi thí nghiệm - Viết báo cáo.
 16. 4 Kết quả thực Học sinh các nhóm ghi nhận kết quả thí hiện nghiệm theo mẫu phiếu định hướng quan sát 1, 2, 3 . 5 Kết luận - Sau 3 ngày, 6 ngày 9 ngày, cây có sự khác nhau về chiều cao, số lá, - Các sinh vật có sự sinh trưởng và phát triển khác nhau thông qua các dấu hiệu cụ thể.
 17. Nhận xét sự giống nhau, khác nhau trong quá trình sinh trưởng và phát triển ở động vật, thực vật.
 18. Dặn dò - Hoàn thành bản báo cáo - Ôn tập nội dung của chủ đề 8 và 9