Bài giảng Khoa học tự nhiên Khối 7 Sách Chân trời sáng tạo - Chủ đề 4: Âm thanh. Bài 12: Mô tả sóng âm

pptx 21 trang Tố Thương 21/07/2023 1340
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Khoa học tự nhiên Khối 7 Sách Chân trời sáng tạo - Chủ đề 4: Âm thanh. Bài 12: Mô tả sóng âm", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptxbai_giang_khoa_hoc_tu_nhien_khoi_7_sach_chan_troi_sang_tao_c.pptx

Nội dung text: Bài giảng Khoa học tự nhiên Khối 7 Sách Chân trời sáng tạo - Chủ đề 4: Âm thanh. Bài 12: Mô tả sóng âm

 1. Em có thể thổi vào cái chai làm cho nó phát ra âm thanh không ?
 2. CHỦ ĐỀ 4: ÂM THANH BÀI 12 MÔ TẢ SÓNG ÂM
 3. TÌM HIỂU VỀ SÓNG ÂM HOẠT ĐỘNG NHÓM - Thí nghiệm 1: Tạo ra và cảm nhận âm thanh
 4. TÌM HIỂU VỀ SÓNG ÂM HOẠT ĐỘNG NHÓM - Thí nghiệm 1: Tạo ra và cảm nhận âm thanh + Gảy dây đàn => Chạm tay vào dây => Nêu cảm nhận + Gõ nhẹ trống => Chạm tay vào mặt trống => Nêu cảm nhận + Gõ âm thoa => Chạm tay vào âm thoa => Nêu cảm nhận
 5. - Các rung động ( chuyển động ) qua lại vị trí cân bằng là dao động. - Vật dao động phát ra âm thanh gọi là nguồn âm.
 6. - Các dao động từ nguồn âm lan truyền trong môi trường gọi là sóng âm. - Sóng âm được phát ra bởi các vật đang dao động.
 7. TÌM HIỂU VỀ MÔI TRƯỜNG TRUYỀN ÂM Âm thanh có truyền được trong chất khí không ? Lấy ví dụ minh họa.
 8. TÌM HIỂU VỀ MÔI TRƯỜNG TRUYỀN ÂM Sóng âm truyền được qua không khí.
 9. TÌM HIỂU VỀ MÔI TRƯỜNG TRUYỀN ÂM HOẠT ĐỘNG NHÓM - Thí nghiệm 2: Tìm hiểu sự truyền sóng âm trong chất rắn
 10. TÌM HIỂU VỀ MÔI TRƯỜNG TRUYỀN ÂM HOẠT ĐỘNG NHÓM PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2 Thí nghiệm 2: Tìm hiểu sự truyền sóng âm trong chất rắn. - Theo em, âm thanh có truyền được trong chất rắn không ? - Em sẽ thí nghiệm thế nào để chứng minh ? - Kết quả thí nghiệm của em thế nào ? - Kết luận của em là gì? .
 11. Sóng âm truyền được trong môi trường chất rắn.
 12. TÌM HIỂU VỀ MÔI TRƯỜNG TRUYỀN ÂM HOẠT ĐỘNG NHÓM - Thí nghiệm 3: Tìm hiểu sự truyền sóng âm trong chất lỏng.
 13. TÌM HIỂU VỀ MÔI TRƯỜNG TRUYỀN ÂM HOẠT ĐỘNG NHÓM PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3 Thí nghiệm 3: Tìm hiểu sự truyền sóng âm trong chất lỏng. - Theo em, âm thanh có truyền được trong chất rắn không ? - Trong khay em có những dụng cụ gì? - Em sẽ thí nghiệm thế nào để chứng minh ? - Kết quả thí nghiệm của em thế nào ? - Kết luận của em là gì?
 14. Sóng âm truyền được trong môi trường chất lỏng
 15. Sóng âm truyền được trong các môi trường rắn, lỏng và khí.
 16. GIẢI THÍCH SỰ TRUYỀN SÓNG ÂM TRONG KHÔNG KHÍ. Sóng âm trong không khí được lan truyền bởi sự dao động (dãn, nén) của các lớp không khí.
 17. GIẢI THÍCH SỰ TRUYỀN SÓNG ÂM TRONG KHÔNG KHÍ. HOẠT ĐỘNG NHÓM NHỎ Dựa vào nội dung giải thích sự lan truyền song âm phát ra từ một cái loa trong không khí , em hãy giải thích sự lan truyền sóng âm phát ra từ một cái trống trong không khí.
 18. LUYỆN TẬP HOẠT ĐỘNG NHÓM
 19. VẬN DỤNG
 20. NHIỆM VỤ VỀ NHÀ 1. Hình thức: HS làm việc cá nhân. 2. Nhiệm vụ: Chế tạo ĐIỆN THOẠI DÂY.