Bài giảng Khoa học tự nhiên Lớp 7 Sách Chân trời sáng tạo - Chủ đề 7, Bài 30: Trao đổi nước và chất dinh dưỡng ở động vật

pptx 34 trang Tố Thương 21/07/2023 740
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Khoa học tự nhiên Lớp 7 Sách Chân trời sáng tạo - Chủ đề 7, Bài 30: Trao đổi nước và chất dinh dưỡng ở động vật", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptxbai_giang_khoa_hoc_tu_nhien_lop_7_sach_chan_troi_sang_tao_ch.pptx

Nội dung text: Bài giảng Khoa học tự nhiên Lớp 7 Sách Chân trời sáng tạo - Chủ đề 7, Bài 30: Trao đổi nước và chất dinh dưỡng ở động vật

 1. Kiểm tra bài cũ: Em hãy nêu nguyên tắc của việc tưới nước và bón phân hợp lí cho cây trồng? Nguyên tắc của việc tưới nước và bón phân hợp lí cho cây là đúng loại, đúng lúc, đúng lượng và đúng cách.
 2. Để tồn tại và phát triển, Khởi động: các động vật trên đã lấy từ môi trường những gì? Thức ăn Nước Không khí + Để duy trì sự sống, động vật phải thường xuyên lấy từ môi trường thức ăn, nước, khí oxigen có trong không khí.
 3. Trong quá trình sống, động vật thường xuyên Khởi động: thải ra môi trường những gì? Phân Nước tiểu Khí carbon dioxide + Trong quá trình sống, động vật thường xuyên thải ra môi trường khí carbon dioxide, phân, nước tiểu,
 4. Hoạt động nhóm( 3 phút): Vẽ sơ đồ trao đổi chất ở động vật. • Chấm điểm : • -Vẽ nhanh, đúng mỗi ý: 0,5đ
 5. HẤP THỤ THẢI RA ĐỘNG VẬT SƠ ĐỒ SỰ TRAO ĐỔI CHẤT Ở ĐỘNG VẬT
 6. HẤP THỤ THẢI RA KHÍ OXIGEN KHÍ CARBON DIOXIDE NƯỚC ĐỘNG NƯỚC TIỂU VẬT CÁC CHẤT HỮU CƠ TRONG THỨC ĂN CÁC CHẤT THẢI ( LẤY TỪ THỰC VẬT HOẶC ĐỘNG VẬT) SƠ ĐỒ SỰ TRAO ĐỔI CHẤT Ở ĐỘNG VẬT
 7. CHỦ ĐỀ 7. TRAO ĐỔI CHẤT VÀ CHUYỂN HÓA NĂNG LƯỢNG Ở SINH VẬT Nội dung bài học: 1. CON ĐƯỜNG TRAO ĐỔI NƯỚC VÀ NHU CẦU SỬ DỤNG NƯỚC Ở ĐỘNG VẬT 2. CON ĐƯỜNG THU NHẬN VÀ TIÊU HOÁ THỨC ĂN Ở ĐỘNG VẬT 3. QUÁ TRÌNH VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT Ở ĐỘNG VẬT 4. VẬN DỤNG HIỂU BIẾT VỀ TRAO ĐỔI CHẤT VÀ CHUYỂN HOÁ NĂNG LƯỢNG Ở ĐỘNG VẬT VÀO THỰC TIỄN
 8. 1. CON ĐƯỜNG TRAO ĐỔI NƯỚC VÀ NHU CẦU SỬ DỤNG NƯỚC Ở ĐỘNG VẬT (45 phút) Mục tiêu: Tình bày được con đường trao đổi nước và nhu cầu sử dụng nước ở động vật (lấy ví dụ ở người)
 9. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
 10. 1. CON ĐƯỜNG TRAO ĐỔI NƯỚC VÀ NHU CẦU SỬ DỤNG NƯỚC Ở ĐỘNG VẬT a. Tìm hiểu nhu cầu sử dụng nước ở động vật voi khoảng trâu, bò là khoảng 30 cừu, dê chỉ cần 4 – Chuột nhảy lấy 300 L/ngày – 40 L/ngày 5 L/ngày nước qua các loại hạt Một số động vật trên cạn
 11. 1. CON ĐƯỜNG TRAO ĐỔI NƯỚC VÀ NHU CẦU SỬ DỤNG NƯỚC Ở ĐỘNG VẬT a. Tìm hiểu nhu cầu sử dụng nước ở động vật Cá nước ngọt hấp thụ nước qua da và Chủ động uống nước sau đó mang, nước thừa được bài tiết qua loại bỏ muối thừa qua hoạt nước tiểu động bài tiết Một số động vật sống ở nước
 12. 1. CON ĐƯỜNG TRAO ĐỔI NƯỚC VÀ NHU CẦU SỬ DỤNG NƯỚC Ở ĐỘNG VẬT a. Tìm hiểu nhu cầu sử dụng nước ở động vật Thảo luận nhóm: (5 phút ) Đọc SGK và trả lời câu hỏi vào PHT số 1 Câu 1. Những yếu tố nào ảnh hưởng đến nhu cầu sử dụng nước của động vật? Câu 2. Việc đảm bảo nhu cầu nước có ý nghĩa gì đối với cơ thể động vật? • Chấm điểm : • Câu 1: Đúng mỗi ý: 0,5đ • Câu 2: Đúng kiến thức : 1,5đ
 13. 1. CON ĐƯỜNG TRAO ĐỔI NƯỚC VÀ NHU CẦU SỬ DỤNG NƯỚC Ở ĐỘNG VẬT a. Tìm hiểu nhu cầu sử dụng nước ở động vật Đáp án PHT số 1 1. Những yếu tố nào ảnh hưởng đến nhu cầu sử dụng nước của động vật? -Nhu cầu sử dụng nước ở động vật khác nhau tùy theo: loài, kích thước cơ thể, điều kiện môi trường, độ tuổi, loại thức ăn, nhiệt độ môi trường, giới tính, cường độ hoạt động, tình trạng sức khỏe 2. Việc đảm bảo nhu cầu nước có ý nghĩa gì đối với cơ thể động vật? Đảm bảo nhu cầu nước giúp cung cấp đầy đủ lượng nước cần thiết cho các hoạt động sống của cơ thể, nhờ đó, sinh vật duy trì được sự sống.
 14. 1. CON ĐƯỜNG TRAO ĐỔI NƯỚC VÀ NHU CẦU SỬ DỤNG NƯỚC Ở ĐỘNG VẬT a. Tìm hiểu nhu cầu sử dụng nước ở động vật -Nhu cầu sử dụng nước ở động vật khác nhau tùy theo: loài, kích thước cơ thể, điều kiện môi trường, độ tuổi, loại thức ăn, nhiệt độ môi trường, giới tính, cường độ hoạt động, tình trạng sức khỏe
 15. Hãy sắp xếp theo thứ tự tăng dần về nhu cầu nước của các loài sau đây: bò, mèo, lợn, thằn lằn, lạc đà. Dựa vào đặc điểm nào để em sắp xếp được như thế? Bò Mèo Lợn Thằn lằn Lạc đà
 16. - Thứ tự: thằn lằn -> mèo -> lợn -> bò -> lạc đà. - Đặc điểm: Dựa vào kích thước cơ thể Mèo Lợn Thằn lằn Bò Lạc đà
 17. 1. CON ĐƯỜNG TRAO ĐỔI NƯỚC VÀ NHU CẦU SỬ DỤNG NƯỚC Ở ĐỘNG VẬT a. Tìm hiểu nhu cầu sử dụng nước ở động vật Đối với cơ thể người: -Cần cung cấp đủ lượng nước mỗi ngày để duy trì các hoạt động sống diễn ra bình thường. -Nhu cầu sử dụng nước ở mỗi người còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như: giới tính, cường độ hoạt động, tình trạng sức khoẻ,
 18. 1. CON ĐƯỜNG TRAO ĐỔI NƯỚC VÀ NHU CẦU SỬ DỤNG NƯỚC Ở ĐỘNG VẬT a. Tìm hiểu nhu cầu sử dụng nước ở động vật Dựa vào kiến thức SGK, trả lời các câu hỏi sau: Câu 1 :Nước chiếm bao nhiêu phần trăm khối lượng cơ thể người ? A. 60-75% B. 75-80% C. 85-90% D.55-60% Câu 2. Người trưởng thành cần cung cấp trung bình bao nhiêu lit nước mỗi ngày ? A. 1,5-2 L B. 0,5-1 L C. 2-2,5 L D. 2,5-3L Câu 2. Trẻ em cần cung cấp trung bình bao nhiêu lit nước mỗi ngày ? A. 1 L B. 0,5 L C. 2 L D. 2,5L
 19. 1. CON ĐƯỜNG TRAO ĐỔI NƯỚC VÀ NHU CẦU SỬ DỤNG NƯỚC Ở ĐỘNG VẬT a. Tìm hiểu nhu cầu sử dụng nước ở động vật Theo khuyến nghị năm 2012 của Viện Dinh Dưỡng Quốc Gia , trẻ em ở tuổi vị thành niên cần 40 ml nước/ 1kg thể trọng cơ thể mỗi ngày, em hãy tính lượng nước cần uống mỗi ngày của bản thân để đảm bảo nhu cầu nước cho cở thể?
 20. 1. CON ĐƯỜNG TRAO ĐỔI NƯỚC VÀ NHU CẦU SỬ DỤNG NƯỚC Ở ĐỘNG VẬT b. Tìm hiểu con đường trao đổi nước ở động vật và con người CÂU 1: Nước được cung cấp cho cơ thể người lấy từ? Quan sát Hình 30.1 và trả lời các câu hỏi sau? A. Không khí. B. Thức ăn và nước uồng C. Rau , củ, quả D. Chất dinh dưỡng CÂU 2: Nước trong cơ thể mất đi qua những con đường nào dưới đây? A. Hoạt động hô hấp( hơi thở) B. Bài tiết, nước tiểu và phân C. Toát mồ hôi D. Hoạt động ăn uống
 21. 1. CON ĐƯỜNG TRAO ĐỔI NƯỚC VÀ NHU CẦU SỬ DỤNG NƯỚC Ở ĐỘNG VẬT b. Tìm hiểu con đường trao đổi nước ở động vật và người Hoạt động theo nhóm ( 5 phút): Dựa vào kiến thức sgk, em hãy trả lời câu hỏi vào phiếu học tập số 2 Câu 3. Hãy trình bày con đường trao đổi nước ở động vật và người? • Chấm điểm : • Câu 3: Đúng kiến thức : 1đ
 22. 1. CON ĐƯỜNG TRAO ĐỔI NƯỚC VÀ NHU CẦU SỬ DỤNG NƯỚC Ở ĐỘNG VẬT Nước Lấy vào Cơ thể Thải ra Nước uống Sử dụng trong trao Hơi thở, bốc hơi qua Nước trong thức ăn đổi chất và các hoạt da, mồ hôi, nước động sống tiểu, nước trong phân Sơ đồ con đường trao đổi nước ở động vật
 23. 1. CON ĐƯỜNG TRAO ĐỔI NƯỚC VÀ NHU CẦU SỬ DỤNG NƯỚC Ở ĐỘNG VẬT b. Tìm hiểu con đường trao đổi nước ở động vật và người
 24. 1. CON ĐƯỜNG TRAO ĐỔI NƯỚC VÀ NHU CẦU SỬ DỤNG NƯỚC Ở ĐỘNG VẬT b. Tìm hiểu con đường trao đổi nước ở động vật và người - Nước được cung cấp cho cơ thể động vật chủ yếu qua thức ăn và nước uống, thải ra khỏi cơ thể thông qua hô hấp, toát mồ hôi, bài tiết nước tiểu và phân.
 25. 1. CON ĐƯỜNG TRAO ĐỔI NƯỚC VÀ NHU CẦU SỬ DỤNG NƯỚC Ở ĐỘNG VẬT * Theo em, nên uống nước ở những thời điểm nào là hợp lí? Những thời điểm uống nước hợp lí: sau khi ăn, khi cơ thể toát nhiều mồ hôi (khi trời nóng, sau khi tập thể dục, vận động nặng, ), khi mệt mỏi, khi bị tiêu chảy, trước khi đi ngủ,
 26. EM CÓ BIẾT? Ở người, ngoài hiện tượng toát mồ hôi, sự bốc hơi của nước qua bề mặt da làm cơ thể bị mất một lượng nước khoảng 300 – 400 mL/ngày. Điều này xảy ra ở cả những người bẩm sinh không có tuyến mồ hôi. Ở những người bị bỏng, lớp sừng bị tổn thương dẫn đến mất chức năng bảo vệ da nên lượng nước mất qua da cao gấp mười lần so với bình thường. Do đó, những người bị bỏng cần bổ sung một lượng nước lớn để bù đắp cho sự hao hụt này.
 27. 1. CON ĐƯỜNG TRAO ĐỔI NƯỚC VÀ NHU CẦU SỬ DỤNG NƯỚC Ở ĐỘNG VẬT a. Tìm hiểu nhu cầu sử dụng nước ở động vật - Nhu cầu sử dụng nước ở động vật khác nhau tuỳ theo loài, nhiệt độ môi trường, loại thức ăn, giới tính, cường độ hoạt động, tình trạng sức khoẻ, - Nước được cung cấp cho cơ thể động vật chủ yếu qua thức ăn và nước uống, thải ra khỏi cơ thể thông qua hô hấp, toát mồ hôi, bài tiết nước tiểu và phân.
 28. Em hãy cho biết các hoạt động sau đây cung cấp nước cho cơ thể Đúng hay Sai ? A. Luyện tập thể thao trước khi thi đấu . S B. Ăn các loại trái cây như cam, quýt, thanh long.Đ C. Uống sinh tố cùng bạn bè Đ D. Ăn các loại món có nhiều rau củ Đ E. Đi vệ sinh S F. Thực hiện các hoạt động lao động nặng. S
 29. 1. CON ĐƯỜNG TRAO ĐỔI NƯỚC VÀ NHU CẦU SỬ DỤNG NƯỚC Ở ĐỘNG VẬT a. Tìm hiểu nhu cầu sử dụng nước ở động vật Theo khuyến nghị năm 2012 của Viện Dinh Dưỡng Quốc Gia , trẻ em ở tuổi vị thành niên cần 40 ml nước/ 1kg thể trọng cơ thể mỗi ngày, em hãy tính lượng nước cần uống mỗi ngày của bản thân để đảm bảo nhu cầu nước cho cở thể?
 30. Nhu cầu nước mỗi ngày của trẻ em theo cân nặng theo khuyến nghị của Viện Dinh dưỡng vào năm 2012 được mô tả như trong bảng sau: Cân nặng (kg) Nhu cầu nước (ml/kg) 1-10 100ml/kg 11-20 1 000ml + 50 ml/kg cho mỗi 10 kg tăng trưởng >21 1 500ml + 20 ml/kg cho mỗi 20 kg tăng trưởng Dựa vào bảng trên, em hãy: a) Nhận xét về mối quan hệ giữa cân nặng và nhu cầu nước ở trẻ em. b) Tính lượng nước mà em cần uống mỗi ngày để đảm bảo nhu cầu nước cho cơ thể.
 31. a) Mối quan hệ giữa cân nặng và nhu cầu nước ở trẻ em: cân nặng càng lớn, nhu cầu nước càng cao. b)Gợi ý tính lượng nước cần uống mỗi ngày cho học sinh 21kg: 1000 + 50 = 1050 (mL/kg)
 32. BÀI TẬP VỀ NHÀ