Bài giảng Khoa học tự nhiên Lớp 7 Sách Chân trời sáng tạo - Bài 31: Thực hành Chứng minh thân vận chuyển nước và lá thoát hơi nước

pptx 20 trang Tố Thương 21/07/2023 740
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Khoa học tự nhiên Lớp 7 Sách Chân trời sáng tạo - Bài 31: Thực hành Chứng minh thân vận chuyển nước và lá thoát hơi nước", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptxbai_giang_khoa_hoc_tu_nhien_lop_7_sach_chan_troi_sang_tao_ba.pptx

Nội dung text: Bài giảng Khoa học tự nhiên Lớp 7 Sách Chân trời sáng tạo - Bài 31: Thực hành Chứng minh thân vận chuyển nước và lá thoát hơi nước

 1. Dạy Học tốt tốt LỚP 7
 2. Bài 31 - THỰC HÀNH Chứng minh Thân vận chuyển nước và lá thốt hơi nước
 3. Hình thức: Hoạt động nhĩm 2 HS MỤC TIÊU, DỤNG 1.Thời gian: 5 phút CỤ, MẪU VẬT VÀ 2.Nhiệm vụ: Hồn thành phiếu học tập CÁCH TIẾN HÀNH Các bước Xác định Kiểm tra tiến hành mục tiêu dụng cụ Thí nghiệm Mục (I) Mục (II)
 4. Dụng cụ Cốc thủy tinh Kính lúp Đĩa petri Đũa thủy tinh Lam kính Băng keo trong
 5. Trình bày các bước tiến hành làm thí nghiệm chứng minh thân vận chuyển nước 1. Thí nghiệm 1 Bước 1 Bước 2 Bước 3
 6. Các bước tiến hành thí nghiệm 1 Bước 3 Bước 1 Bước 2 + Cắt dần cành hoa từ Cho nước vào 2 trên xuống bằng dao mổ Cắm hoa vào mỗi cốc thủy tinh = > = >dùng kính lúp quan sát Cho màu vào cả 2 cốc = > Để 2 cốc lát cắt và vị trí của dung dịch cốc khuấy đều để vào chỗ thống 60 - màu tạo dung dịch màu 90 phút + Quan sát sự thay đổi màu sắc của cánh hoa
 7. THỰC HÀNH 1. Thí nghiệm 1 595857565554535251504948474645444342414039383736353433323130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020100 Video minh họa Countdown Clock By Dr. Jeff Ertzberger
 8. KẾT QUẢ Dùng kính lúp để quan sát lát cắt và Quan sát sự thay đổi màu sắc xác định vị trí của dung dịch màu. của cánh hoa
 9. THẢO LUẬN -Tại sao phải sử dụng hoa cĩ màu trắng? Khi sử dụng hoa cĩ màu trắng sẽ dễ dàng quan sát hiện tượng thay đổi màu sắc của cánh hoa. Hoa trắng cĩ các tế bào ở cánh hoa khơng chứa sắc tĩ trong khơng bào nên khi dung dịch màu được vận chuyển đến cánh hoa sẽ làm màu sắc cánh hoa đổi màu) -Tại sao cần phải để hai mẫu thí nghiệm vào chỗ thống khoảng 60 - 90 phút ? Để hai mẫu thí nghiệm trong khoảng 60 - 90 phút để đủ thời gian cho quá trình vận chuyển dung dịch màu lên thân và lên cánh hoa.
 10. 1. Thí nghiệm 2
 11. Các bước tiến hành thí nghiệm 2 Bước 1 Bước 3 Bước 2 Quan sát và Chuẩn bị giấy cĩ Đặt vào mỗi mặt lá giải thích sự tẩm dung dịch một mảnh giấy chuyển màu CoCl2. thấm đã tẩm dd của giấy thấm CoCl2. Dùng băng sau 20 phút. keo trong dán đè lên mảnh giấy.
 12. THỰC HÀNH 1. Thí nghiệm 2 Video minh họa
 13. THẢO LUẬN – Tại sao phải cho các mảnh giấy thấm đã tẩm CoCl2 vào lọ cĩ chứa CaCl2 ? – Vì CaCl2 cĩ khả năng hút ẩm nên giữ cho các mảnh giấy thấm giữ được màu xanh, khơng đổi sang màu đỏ hồng. – Tại sao phải đặt mảnh giấy thấm đã tẩm CoCl2 vào cả mặt trên lẫn mặt dưới lá? – Vì khí khổng tập trung chủ yếu ở mặt dưới của lá nên giấy thấm sẽ đổi màu nhanh hơn. Đặt mảnh giấy thấm đã tẩm CoCl2 vào cả mặt trên lẫn mặt dưới lá để dễ dàng so sánh tốc độ thốt hơi nước ở hai mặt lá.
 14. BÁO CÁO KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM CHỨNG MINH THÂN VẬN CHUYỂN NƯỚC VÀ LÁ THỐT HƠI NƯỚC Tiết Thứ Ngày .Tháng .Năm Nhĩm: Lớp : 1. Mục Tiêu 2. Nội Dung 3. Kết Quả Giải thích sự đổi màu của cánh Quan sát vị trí dung dịch màu Giải thích : hoa trong thí nghiệm chứng minh vận chuyển đến vị trí nhất thân vận chuyển nước định ở thân và sự thay đổi màu sắc cánh hoa Giải thích sự đổi màu của mảnh Quan sát sự thay đổi màu của Giải thích: giấy thấm trong thí nghiệm chứng mảnh giấy thấm cĩ tẩm CoCl2 minh lá thốt hơi nước
 15. LUYỆN TẬP À thì ra là Nước CỦNG CỐ được vận chuyển tư rễ lên thân và lá Ở lá diễn ra quá trình thốt hơi nước
 16. Câu 1. Khi cắm một cành hoa vào cốc nước màu, để chứng minh cĩ sự vận chuyển nước từ thân lên lá và hoa, ta cĩ thể dựa vào  A.sự thay đổi màu sắc của hoa  B.sự thay đổi về khối lượng của hoa và lá  C.sự thay đổi màu sắc của lá  D.sự thay đổi màu sắc và kích thước thân
 17. Câu 2. Để bảo quản giấy tẩm CoCl2 tránh khơng khí ẩm, ta dùng hố chất nào sau đây? A. CaSO4 ​B. H2SO4 C. HCl D. CaCl2
 18. Câu 3.Để dễ dàng quan sát kết quả thí nghiệm chứng minh thân vận chuyển nước, nên dùng loại hoa nào sau đây?  A. Hoa hồng  B. Hoa mai.  C. Hoa cúc trắng.  D. Hoa trạng nguyên.
 19. Câu 4. Khi dán giấy tẩm CoCl2 vào mỗi mặt lá . Tốc độ đổi màu của giấy thấm khác nhau như thế nào ? A. Mặt trên sẽ nhanh hơn mặt dưới B. Mặt dưới sẽ nhanh hơn mặt trên  C. Cả hai mặt đều như nhau D. Khơng cĩ đáp án đúng
 20. DẶN DỊ - Làm bài báo cáo thực hành. - Xem và Chuẩn bị trước bài 32 tiếp theo SGK T145.