Đề kiểm tra giữa kỳ I môn Toán Lớp 7 - Năm học 2020-2021 - Nguyễn Hồng Phong (Kèm hướng dẫn chấm)

docx 6 trang lop7 28/08/2022 9801
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra giữa kỳ I môn Toán Lớp 7 - Năm học 2020-2021 - Nguyễn Hồng Phong (Kèm hướng dẫn chấm)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxde_kiem_tra_giua_ky_i_mon_toan_lop_7_nam_hoc_2020_2021_nguye.docx

Nội dung text: Đề kiểm tra giữa kỳ I môn Toán Lớp 7 - Năm học 2020-2021 - Nguyễn Hồng Phong (Kèm hướng dẫn chấm)

  1. TRƯỜNG THCS VÕ THỊ SÁU ĐỂ KIỂM TRA GIỮA KỲ I – NH 2020-2021 MÔN: TOÁN - LỚP 7 Thời gian: 90 phút (không kể giao đề) ĐỀ 1: Câu 1 (1,5 điểm): Phát biểu và viết công thức nhân hai luỹ thừa cùng cơ số. 5 3 2 2 Áp dụng: Tính  3 3 Câu 2 (1,5 điểm): Phát biểu định nghĩa đường trung trực của đoạn thẳng. Áp dụng: Cho AB = 4cm. Vẽ đường thẳng d là đường trung trực của đoạn thẳng AB. Câu 3 ( 2,5 điểm): Thực hiện các phép tính sau đây: 1 4 1 4 3 5 a) 2 5 b) 3 7 2 9 2 9 2 3 2 6 c) 0,75 ( 1,25) d)   5 8 5 11 Câu 4 (1,0 điểm): Tìm x biết: x 18 1 5 a) b) x : ( ) 2 5 2 8 Câu 5 (1,5 điểm): Hai lớp 7A1 và 7A2 tham gia hưởng ứng tết trồng cây, tổng số cây cả hai lớp trồng được là 25 cây ; biết tỉ số cây của hai lớp tỉ lệ với 2 và 3. Tính số cây trồng được của mỗi lớp. Câu 6 (2,0 điểm): Cho hình vẽ, µ 0 ¶ 0 biết a//b ; A 90 ; M1 120 a) Giải thích vì sao c  b b) Tính số đo góc N1 Hết./. Người chia sẻ: Nguyễn Hồng Phong SĐT: 035. 228. 1125
  2. HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN 7 – GIỮA KỲ I NĂM HỌC 2020-2021 ĐỀ 1: Câu Hướng dẫn chấm Điểm Tổng Ghi chú 1 -Phát biểu đúng 0,5đ 1,5đ -Viết công thức đúng 0,5đ 8 2 -Áp dụng: Đáp án: 3 0,5đ 2 -Phát biểu đúng định nghĩa 1,0đ 1,5đ -Vẽ hình đúng 0,5đ 3 1 4 7 39 0,5đ 2,5đ a) 2 5 =  13 3 7 3 7 1 4 3 5 1 3 4 5 b) ( ) ( ) 2 9 2 9 2 2 9 9 0,25đ 2 9 = = 1 +1 = 2 2 9 0,5đ c) 0,75 ( 1,25) = (1,25 0,75) 0,5 0,5đ 2 3 2 6 2 3 6 d)   ( ) 5 8 5 11 5 8 11 0,25đ 2 33 48 2 15 0,25đ = ( )  5 88 88 5 88 = 3 0,25đ 44 4 x 18 1,0đ a) x  5 2  ( 18) 2 5 0,25đ 2.( 18) x 7,2 5 0,25đ 1 5 5 1 5 0,5đ b) x : ( ) x  2 8 8 2 16 5 Gọi x, y lần lượt là số cây trồng được của lớp 7A1 0,25đ 1,5đ Người chia sẻ: Nguyễn Hồng Phong SĐT: 035. 228. 1125
  3. và 7A2 x y va x + y = 25 Theo đề bài ta có: 2 3 0,25đ Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có: x y x y 25 5 0,5đ 2 3 2 3 5 0,25đ Do đó: x = 2.5 = 10 và y = 3.5 = 15 Vậy lớp 7A1 trồng được 10 cây 0,25đ 7A2 trồng được 15 cây 6 a) vì a//b và c  a nên c  b 1,0đ 2,0đ ¶ 0 1,0đ b) Đáp số: N1 60 Hết./. Người chia sẻ: Nguyễn Hồng Phong SĐT: 035. 228. 1125
  4. TRƯỜNG THCS VÕ THỊ SÁU ĐỂ KIỂM TRA GIỮA KỲ I – NH 2020-2021 MÔN: TOÁN - LỚP 7 Thời gian: 90 phút (không kể giao đề) ĐỀ 2: Câu 1 (1,5 điểm): Phát biểu và viết công thức chia hai luỹ thừa cùng cơ số. 5 3 2 2 Áp dụng: Tính : 3 3 Câu 2 (1,0 điểm): Phát biểu dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song. Câu 3 ( 2,5 điểm): Thực hiện các phép tính sau đây: 5 1 1 2 3 5 a) ( ) b) 3 2 2 7 2 7 4 1 4 1 c) 3,75 1,25 d) 2 3 5 3 5 2 Câu 4 (1,5 điểm): Tìm x biết: x 9 3 15 a) b) x  5 15 10 4 Câu 5 (1,5 điểm): Trong đợt quyên góp ủng hộ đồng bào bị lũ lụt, số tiền của hai lớp 7A1 và 7A2 thu được là 210.000đồng. Biết số tiền của hai lớp tỉ lệ với 3 và 4. Tính số tiền mỗi lớp đã ủng hộ. Câu 6 (2,0 điểm): Cho hình vẽ, µ 0 biết E1 70 a) Giải thích vì sao a//b b) Tính số đo góc D1 Hết./. HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN 7 – GIỮA KỲ I Người chia sẻ: Nguyễn Hồng Phong SĐT: 035. 228. 1125
  5. NĂM HỌC 2020-2021 ĐỀ 2: Câu Hướng dẫn chấm Điểm Tổng Ghi chú 1 -Phát biểu đúng 0,5đ 1,5đ -Viết công thức đúng 0,5đ 2 2 -Áp dụng: Đáp án: 3 0,5đ 2 Phát biểu đúng dấu hiệu 1,0đ 1,0đ 3 5 1 10 3 7 2,5đ a) ( ) = 3 2 6 6 6 0,5đ 1 2 3 5 1 3 2 5 b) ( ) ( ) 2 7 2 7 2 2 7 7 0,25đ 2 7 = 1 1 0 0,5đ 2 7 c) 3,75 1,25 = (3,75 1,25) 2,5 0,5đ 4 1 4 1 4 7 7 d) 2 3 ( ) 5 3 5 2 5 3 2 0,25đ 4 7 14 =  0,5đ 5 6 15 4 x 9 1,5đ a) x.15 5.9 5 15 0,25đ 5.9 x 3 0,5đ 15 3 15 15 3 0,25đ b) x  x : 10 4 4 10 15 10 25 x  4 3 2 0,5đ 5 Gọi x, y lần lượt là số tiền ủng hộ lũ lụt của lớp 0,25đ 1,5đ 7A1 và 7A2 x y Theo đề bài ta có: va x + y = 210000 3 4 0,25đ Người chia sẻ: Nguyễn Hồng Phong SĐT: 035. 228. 1125
  6. Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có: 0,5đ x y x y 210000 30000 3 4 3 4 7 0,25đ Do đó: x = 3.30000 = 90000 (đồng) và y = 4.30000 = 120000 (đồng) Vậy lớp 7A1 ủng hộ: 90000 (đồng) 0,25đ 7A2 ủng hộ: 120000(đồng) 6 a) vì a//b và c  a nên c  b 1,0đ 2,0đ ¶ 0 1,0đ b) Đáp số: D1 120 Người chia sẻ: Nguyễn Hồng Phong SĐT: 035. 228. 1125